MemByMe

Ve vývoji

Mobilní aplikace pro inteligentní správu kontaktů a jejich vizualizaci. Aplikace zasílá notifikace pro různé údalosti vybraných kontaktů. Celá aplikace je napsána ve frameworku Flutter včetně unikatních grafických elementů pro vizualizaci kontaktů.

Platform: iOS, Android, AWS